การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562