การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561