การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562
     
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอันเก่า