การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด
 
     
     
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด
เลขที่ 77 หมู่ 4 ตำบลทับปุด
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82180
โทรศัพท์ : 076-599417 โทรสาร : 076-599417 ต่อ 107
www.thapputcity.go.th