การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาสามปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 171 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 148 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาสามปี( 56 - 58 ) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 161 คน] เมื่อ 10 ม.ค. 2556
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 137 คน] เมื่อ 21 ธ.ค. 2554
แผนพัฒนาสามปี 2552-2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 126 คน] เมื่อ 21 ธ.ค. 2554
แผนพัฒนาสามปี 2553-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 132 คน] เมื่อ 21 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1