สายตรงสำนักงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 29 ก.ย. 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 25 ก.ย. 2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 22 ธ.ค. 2554
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 22 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1