การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 144 คน] เมื่อ 29 ก.ย. 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 133 คน] เมื่อ 25 ก.ย. 2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 149 คน] เมื่อ 22 ธ.ค. 2554
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 136 คน] เมื่อ 22 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1