การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
แผนการจัดองค์ความรู้ ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 159 คน] เมื่อ 03 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 143 คน] เมื่อ 03 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 133 คน] เมื่อ 30 ต.ค. 2557
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 120 คน] เมื่อ 24 ม.ค. 2556
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 128 คน] เมื่อ 21 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1