เทศบาลตำบลทับปุด 77 หมู่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 : www.thapputcity.go.th
 
  Call center สายด่วนบริการประชาชน 24 ชั่วโมง โทร : 076-599417 ต่อ 112 :: บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถามข้อมูล ผ่านระบบ Internet (สำหรับประชาชน) :: ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถามข้อมูล ผ่านระบบ Internet (สำหรับประชาชน)  
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
 
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
20 คน
เดือนนี้ :
316 คน
เดือนที่แล้ว :
424 คน
ปีนี้ :
3,347 คน
ปีที่แล้ว :
6,775 คน
ทั้งหมด :
14,905 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.225.55.174
04 มีนาคม พ.ศ.2559
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
คุณคิดว่า การให้บริการของ ทต.ทับปุด ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทับปุดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ระดับจังหวัด
 
:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

**ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารสิริคุณากรและหอพักนักศึกษา ที่ 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารที่ทำการสำนักงาน และอาคารประกอบอื่น ๆ และทรัพย์สินภายในท่าอากาศยานลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา Chiller Plant จำนวน 1 งาน (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (ALL in One PC) พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 75 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ปบบพกพา (Notebook) จำนวน 85 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Peripheral Devices) สำหรับใช้ในสำนักงาน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาซื้อซื้อวารสารต่างประเทศ ในรูปแบบ Online จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
:::::::::::::::::::::