เทศบาลตำบลทับปุด 77 หมู่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 : www.thapputcity.go.th
 
  Call center สายด่วนบริการประชาชน 24 ชั่วโมง โทร : 076-599417 ต่อ 112 :: บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถามข้อมูล ผ่านระบบ Internet (สำหรับประชาชน) :: ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถามข้อมูล ผ่านระบบ Internet (สำหรับประชาชน)  
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
 
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
6 คน
เดือนนี้ :
90 คน
เดือนที่แล้ว :
362 คน
ปีนี้ :
4,775 คน
ปีที่แล้ว :
6,775 คน
ทั้งหมด :
16,333 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.228.41.66
04 มีนาคม พ.ศ.2559
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
คุณคิดว่า การให้บริการของ ทต.ทับปุด ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทับปุดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ระดับจังหวัด
 
:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแหวลึก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแหวลึก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาเช่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง สปช.102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
:::::::::::::::::::::