การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
     
   

1. การเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกเขตเทศบาล
2. การอุตสาหกรรม การขยายตัวยังน้อย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็กประเภทซ่อมเครื่องยนต์
3. การพาณิชยกรรม พื้นที่ศูนย์กลางอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าและอาคารพาณิชย์การขยายตัวทางเศรษฐกิจเริ่มมีมากขึ้น โดยมีรถโดยสารและรถท่องเที่ยวต่าง ๆ แวะเข้าออกมากมาย จึงทำให้มีกิจการร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก ร้านขายรถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ รถยนต์บุคคล ตลอดจนการขยายกิจการปั๊มน้ำมันและธนาคาร โดยปัจจุบันมีร้านค้า 60 แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง ธนาคาร 2 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
4. การท่องเที่ยว ในเขตชุมชนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกเขตเทศบาล