การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
   
 
   

ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2557