การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
   
 
   

ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2558