การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทับปุด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถือศีลกินผัก ในเทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดงานในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ซอยเทศบาล ๑ (ซอยลูกแจ) ทั้งนี้ ผู้ที่มีจิตศร
   
 
    เทศบาลตำบลทับปุด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถือศีลกินผัก ในเทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดงานในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ซอยเทศบาล ๑ (ซอยลูกแจ) ทั้งนี้ ผู้ที่มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ออกโรงทาน บริการอาหารเจฟรี ติดต่อได้ที่กองการศึกษา โทรศัพท์ ๐-๗๖๕๙-๙๔๑๗ ต่อ ๑๐๘
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2561