การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ค้นหาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
   
 
   

 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์ค้นหาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ สามารถแจ้งชื่อและเบอร์โทศัพท์ได้ที่เทศบาลตำบลทับปุด เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2561