การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมรูปหงส์ จำนวน 15 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมรูปหงส์ จำนวน 15 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม. 2561