การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
   
 
   

 เทศบาลตำบลทับปุด ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม. 2561