การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา รายนายสมพล เทพณรงค์
   
 
   

ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา รายนายสมพล เทพณรงค์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2560