การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ดาวโหลดข้อมูลต่างๆ
     
ดาวโหลดข้อมูลต่างๆ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   
 
    แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2560