การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM) กองสาธารณสุขฯ
     
การจัดการองค์ความรู้ (KM) กองสาธารณสุขฯ พระราชบัญญัติรักาาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
   
 
    พระราชบัญญัติรักาาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2560