การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
การจัดการองค์ความรู้ (KM) กองคลัง
     
การจัดการองค์ความรู้ (KM) กองคลัง ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   
 
    ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2560