การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับปุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับปุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560