การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช่กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง
   
 
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช่กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2560