การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนสน 1 ตู้
   
 
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนสน 1 ตู้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2560