การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานการสอบราคาจ้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมรูปหงส์ จำนวน 17 ต้น
   
 
    รายงานผลการดำเนินงานการสอบราคาจ้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมรูปหงส์ จำนวน 17 ต้น
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2560