การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
รายงานการคลัง
     
รายงานการคลัง ประกาศเปืดเผยข้อมูล รายงาน รายรับ - รายจ่าย
   
 
   

 รายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยาย 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2559