การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างและติดตั้้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมรูปหงส์ จำนวน 17 ต้น
   
 
   

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างและติดตั้้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมรูปหงส์ จำนวน 17 ต้น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2560