การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   
 
   

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่ม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2559