การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการเปิดซองราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) นขาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
   
 
    ประกาศผลการเปิดซองราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) นขาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2559