การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน
   
 
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2559