การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
แผนอัตรากำลัง
     
แผนอัตรากำลัง กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
   
 
    กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2559