การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สายตรงสำนักงาน
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทับปุด ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอทับปุด ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันเริ่มพุทธศักราชใหม่ ในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณซ
   
 
    ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทับปุด ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอทับปุด ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันเริ่มพุทธศักราชใหม่ ในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณซอยเทศบาล ๑ (ซอยลูกแจ) ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2561