อัลบั้มภาพ : เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ