อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
* อัลบั้ม *
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุงตรวจสุ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุงตรวจสุ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2560
โครงการร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อพ่อหลวง
โครงการร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อพ่อหลวง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
โครงการดีๆที่หนูๆจะได้ทำเพื่อแม่ กิจกรรมนักประดิษฐ์ตัวน้อย
โครงการดีๆที่หนูๆจะได้ทำเพื่อแม่ กิจกรรมนักประดิษฐ์ตัวน้อย
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2560

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี 2560
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี 2560
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกทักษะวิชาการ ประจำปี 2560 (ค่ายรักศิลปะ)
โครงการฝึกทักษะวิชาการ ประจำปี 2560 (ค่ายรักศิลปะ)
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกทักษะกีฬา (แอโรบิค) ประจำปี 2560
โครงการฝึกทักษะกีฬา (แอโรบิค) ประจำปี 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2560
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะประโยชน์ "ทำความดีด้วยหัวใจ"
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
โครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
โครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดนิโครธาราม อ.
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดนิโครธาราม อ.
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 11 กรกฎาคม 2560
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 11 กรกฎาคม 2560
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 628 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2560
โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลทับปุด ประจำปี 25
โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลทับปุด ประจำปี 25
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ร่วมสืบสานตำนาน อ.ทับปุด 12 ทศวรรษแห่งความภักดี 120 ปีเมืองท
ร่วมสืบสานตำนาน อ.ทับปุด 12 ทศวรรษแห่งความภักดี 120 ปีเมืองท
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 368 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2560

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้ง ที่ 19 ระหว่าง
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้ง ที่ 19 ระหว่าง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 171 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2560
วันผู้งสูงอายุเทศบาลตำบลทับปุด
วันผู้งสูงอายุเทศบาลตำบลทับปุด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 184 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2560
โครงการวันเทศบาล
โครงการวันเทศบาล
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2560
เทศบาลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 19
เทศบาลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 19
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 343 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพ การพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น
โครงการส่งเสริมอาชีพ การพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 478 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2560
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>