อัลบั้มภาพ โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
* อัลบั้ม *
โครงการ
โครงการ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ
เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลทับปุดจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยนายอำเภอทับปุด เป็น
เทศบาลตำบลทับปุดจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยนายอำเภอทับปุด เป็น
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลทับปุดได้มีพิธีเปิดสถานธนานุบาลเมื่อวันที่ 2 พฤศจิ
เทศบาลตำบลทับปุดได้มีพิธีเปิดสถานธนานุบาลเมื่อวันที่ 2 พฤศจิ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
ร่วมกันตกแต่งดอกดาวเรืองทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลทับปุด
ร่วมกันตกแต่งดอกดาวเรืองทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลทับปุด
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2560

รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนสู
รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนสู
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ตุลาคม 2560
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุงตรวจสุ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุงตรวจสุ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2560
โครงการร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อพ่อหลวง
โครงการร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อพ่อหลวง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560

โครงการดีๆที่หนูๆจะได้ทำเพื่อแม่ กิจกรรมนักประดิษฐ์ตัวน้อย
โครงการดีๆที่หนูๆจะได้ทำเพื่อแม่ กิจกรรมนักประดิษฐ์ตัวน้อย
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2560
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี 2560
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี 2560
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกทักษะวิชาการ ประจำปี 2560 (ค่ายรักศิลปะ)
โครงการฝึกทักษะวิชาการ ประจำปี 2560 (ค่ายรักศิลปะ)
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกทักษะกีฬา (แอโรบิค) ประจำปี 2560
โครงการฝึกทักษะกีฬา (แอโรบิค) ประจำปี 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2560
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะประโยชน์ "ทำความดีด้วยหัวใจ"
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

โครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
โครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดนิโครธาราม อ.
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดนิโครธาราม อ.
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 11 กรกฎาคม 2560
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 11 กรกฎาคม 2560
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 610 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2560
โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลทับปุด ประจำปี 25
โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลทับปุด ประจำปี 25
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2560
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >>