อัลบั้มภาพ เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ
* อัลบั้ม *
โครงการรณรงค์การบังคับใช้ พรบ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559
โครงการรณรงค์การบังคับใช้ พรบ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
โครงการซ้อมแผนดับเพลิง ปี 59
โครงการซ้อมแผนดับเพลิง ปี 59
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2559
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2559
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2559
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2559
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2559
โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 212 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559

วันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับปุด ประจำปี 2559 ณ วัดนิโครธาราม
วันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับปุด ประจำปี 2559 ณ วัดนิโครธาราม
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
การจัดประชุมประชาคมชุมชน
การจัดประชุมประชาคมชุมชน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2559
โครงการป้องกันและแก่ไขปัญหาโรคเอดส์ วันที่  25 กุมภาพันธ์ 25
โครงการป้องกันและแก่ไขปัญหาโรคเอดส์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มีนาคม 2559
โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ระหว่าง
โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ระหว่าง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 273 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
งานวันเด็ก ประจำปี 2559
งานวันเด็ก ประจำปี 2559
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลทับปุด ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยส
เทศบาลตำบลทับปุด ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยส
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 216 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2558
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2558
เทศบาลตำบลทับปุดจัดอบรมเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตข้าราช
เทศบาลตำบลทับปุดจัดอบรมเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตข้าราช
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2558
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียน
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลทับปุด โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลทับปุดได้รับโล่ศูนย์
เทศบาลตำบลทับปุด โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลทับปุดได้รับโล่ศูนย์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 355 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2558

กิจกรรมวันเทศบาล 2558
กิจกรรมวันเทศบาล 2558
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2558
กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2558
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2557
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas)
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas)
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2557
โครงการสมโภชเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557
โครงการสมโภชเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557
(จำนวน 33 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2557
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>