อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561
โครงการเยาวชนอาสาสมัครอาหารปลอดภัย
โครงการเยาวชนอาสาสมัครอาหารปลอดภัย
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2561
โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2561

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลทับปุดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เมื่อวันท
เทศบาลตำบลทับปุดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เมื่อวันท
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กรกฏาคม 2561
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับโรงเรียนวัดนิโครธาราม จัดพิธีแห่เทียน
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับโรงเรียนวัดนิโครธาราม จัดพิธีแห่เทียน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สวมชุดประจำถิ่น
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สวมชุดประจำถิ่น
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลทับปุดจัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลทับปุดจัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ คณะกรรมการพัฒนาท้อง
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ คณะกรรมการพัฒนาท้อง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แต่งชุดไทยหรือชุดพื้
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แต่งชุดไทยหรือชุดพื้
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2561
"ร้อยดวงใจชาวพังงาต้านภัยยาเสพติด"
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด
เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561