อัลบั้มภาพ "เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 )

 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลทับปุด เปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทับปุด โดย นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย และประสบปัญหาด้านการเงิน โดยมีนายอำเภอทับปุด ผู้ตรวจสถานธนานุบาลประจำภาค 13 ผู้ตรวจสถานธนานุบาลประจำเขต 35 ผู้จัดการสถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้