อัลบั้มภาพ "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 )