อัลบั้มภาพ "มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 )

 
เทศบาลตำบลทับปุด ขอขอบพระคุณในน้ำใจของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด พี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลทับปุด และประชาชนชาวอำเภอทับปุด ทุกคน ที่ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของอื่น ๆ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเทศบาลตำบลทับปุดได้เดินทางไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 404 ถุง และน้ำดื่มประมาณ 150 โหล และสิ่งของบริจาคอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ชาวบ้านในตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี จึงขอขอบพระคุณในน้ำใจของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลทับปุด และหน่วยงานที่ร่วมกันบริจาคและพี่น้องชาวอำเภอทับปุดทุกคน มา ณ โอกาส นี้ด้วย ขอบคุณคับ