อัลบั้มภาพ "เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงาได้ให้ความช่วยเหลือมอบเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับปุด"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงาได้ให้ความช่วยเหลือมอบเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับปุด ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2559 )

 
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงาได้ให้ความช่วยเหลือมอบเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับปุด