อัลบั้มภาพ "นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ) 
นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต กับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น