อัลบั้มภาพ เทศบาลตำบลทับปุดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 256
* อัลบั้ม *
เทศบาลตำบลทับปุดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เมื่อวันท
เทศบาลตำบลทับปุดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เมื่อวันท
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กรกฏาคม 2561
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2561
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2561
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2561

เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับโรงเรียนวัดนิโครธาราม จัดพิธีแห่เทียน
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับโรงเรียนวัดนิโครธาราม จัดพิธีแห่เทียน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สวมชุดประจำถิ่น
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สวมชุดประจำถิ่น
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลทับปุดจัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลทับปุดจัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ คณะกรรมการพัฒนาท้อง
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ คณะกรรมการพัฒนาท้อง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2561

เทศบาลตำบลทับปุดร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แต่งชุดไทยหรือชุดพื้
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แต่งชุดไทยหรือชุดพื้
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2561
"ร้อยดวงใจชาวพังงาต้านภัยยาเสพติด"
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด
เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพังงา (ด้านความสะอาด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561

ทศบาลตำบลทับปุดได้เข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์
ทศบาลตำบลทับปุดได้เข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลทับปุดเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมว
เทศบาลตำบลทับปุดเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลทับปุดจัดโครงการฝึกษะค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมา
เทศบาลตำบลทับปุดจัดโครงการฝึกษะค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ได้เข้ามาอบร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ได้เข้ามาอบร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทับปุด โครงการทำขนมหวานและเ
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทับปุด โครงการทำขนมหวานและเ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2561