อัลบั้มภาพ เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ
* อัลบั้ม *
เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ
เปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 889 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 582 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ร่วมสืบสานตำนาน อ.ทับปุด 12 ทศวรรษแห่งความภักดี 120 ปีเมืองท
ร่วมสืบสานตำนาน อ.ทับปุด 12 ทศวรรษแห่งความภักดี 120 ปีเมืองท
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 299 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้ง ที่ 19 ระหว่าง
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้ง ที่ 19 ระหว่าง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2560
วันผู้งสูงอายุเทศบาลตำบลทับปุด
วันผู้งสูงอายุเทศบาลตำบลทับปุด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2560

โครงการวันเทศบาล
โครงการวันเทศบาล
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2560
เทศบาลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 19
เทศบาลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 19
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 297 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพ การพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น
โครงการส่งเสริมอาชีพ การพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 302 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2560
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2560
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสตรียุคใหม่
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสตรียุคใหม่
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560

โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย 3 ขวบ เทศบาลตำบลทับปุด
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย 3 ขวบ เทศบาลตำบลทับปุด
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 188 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาล #สุขภาพดีไม่มีขาย
โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาล #สุขภาพดีไม่มีขาย
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 492 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการเทศบาลตำบลทับปุด ในวันที่ 2 ก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการเทศบาลตำบลทับปุด ในวันที่ 2 ก
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 201 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2560
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงาได้ให้คว
เทศบาลตำบลทับปุดร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงาได้ให้คว
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 453 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพอาหารพื้นบ้านเทศบาลตำบลทับปุด ปีงบป
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพอาหารพื้นบ้านเทศบาลตำบลทับปุด ปีงบป
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 59
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 59
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 249 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
12 สิงหา มหาราชีนี
12 สิงหา มหาราชีนี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่เข้าร
นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่เข้าร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 219 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>